Wij brengen de kosten rechtstreeks in rekening met uw ziekenfonds (derdebetalerssysteem).

U betaalt ons dus in feite niets. Uitzonderingen zijn oogdruppels (niet post-op), afzonderlijke bloeddrukmetingen en extra zorgen (zorgen die niet tot het takenpakket horen of een hogere frequentie hebben dan voorgeschreven zijn). 

Bent u verzekerd bij een buitenlands ziekenfonds of bent u niet gedomicilieerd in Belgie?

Dan maken we voor u een zorgencontract op maat. U betaalt de rekening eerst zelf. Met het betalingsbewijs kunt u de tussenkomst van uw verzekeraar terugvorderen. Het Riziv vraagt evenwel een kleefvignet en een doktersvoorschrift betreffende de geleverde prestaties.

Uw huisarts of specialist is hiervan op de hoogte en zal u zeker verder helpen en u de nodige documenten bezorgen zodat wij uw zorgenplan kunnen uitvoeren. Voor ‘persoonlijke verzorging/toilet’ is er geen voorschrift vereist. 

Deze aanvraag wordt door ons rechtstreeks aan uw mutualiteit overgemaakt, dewelke ons vergoed voor de geleverde prestaties.

Facebook

Heb je vragen over een bepaald
onderwerp?

CONTACTEER ONS